اطلاع رسانی پویش ملی اهدای کتاب به مناطق روستایی

در خصوص اطلاع رسانی پویش ملی اهدای کتاب به مناطق روستایی و محروم کشور، خواهشمند است  تا در صورت داشتن کتابهای مازاد تا تاریخ ۹۸/۹/۱۰ تحویل کتابخانه ملی نمایند.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات