دوره آموزشی سیستم مدیریت کیفیت برای هیات تجاری بانوان افغانستان

دوره آموزشی سیستم مدیریت کیفیت برای هیات تجاری بانوان افغانستان


دوره آموزشی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس ISO ۹۰۰۱ برای هیات تجاری بانوان افغانستان توسط شرکت سامانه ساز صنایع خراسان عضو امور موسسات پارک علم و فناوری خراسان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان؛ دوره آموزشی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس ISO ۹۰۰۱ توسط مهندس آذر کیانی نژاد مدیرعامل شرکت سامانه ساز صنایع خراسان عضو امور موسسات پارک علم و فناوری خراسان برگزار شد.

این دوره که در تاریخ های اول و دوم مهرماه در اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد، با مدرسی مهندس آذر کیانی نژاد مدیرعامل شرکت سامانه ساز صنایع خراسان و نایب رئیس کانون زنان ملی بازرگان ایران برای هیات تجاری بانوان افغانستان برگزار شد.

شایان ذکر است شرکت سامانه ساز صنایع خراسان از شرکت های مستقر و عضو امور موسسات پارک علم و فناوری خراسان می باشد که در حوزه مشاوره و آموزش در زمینه سیستم های مدیریت، کیفیت و بهره وری فعالیت می کند.لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری خراسان رضوی

منبع خبر

پارک علم و فناوری خراسان رضوی

پارک علم و فناوری خراسان رضوی

پارک علم و فناوری خراسان رضوی یک پارک علم و فناوری در شهر مشهد می باشد

    نظرات