پذیرش دانشجوی کارآمد و با استعداد دکتری تخصصی (Ph.D)  رشته اپیدمیولوژی

پذیرش دانشجوی کارآمد و با استعداد دکتری تخصصی (Ph.D) رشته اپیدمیولوژی

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت جام از بین  دانشجویان کارآمد و با استعداد مقطع دکتری تخصصی ( Ph.D ) رشته اپیدمیولوژی نیروی تعهدات خاص می پذیرد.

جهت اطلاعات بیشتر کلیک نمایید.
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات