تامین نیازهای فناورانه تهران با ترسیم نقشه راه تهران هوشمند

تامین نیازهای فناورانه تهران با ترسیم نقشه راه تهران هوشمند

در ادامه این رخداد، سه نیاز از نیازهای فناورانه شهرداری تهران، توسط مدیران بخش‌ها و زیر مجموعه‌های مختلف شهرداری تهران برای حاضران توضیح داده شد. همچنین فرجود، مدیر عامل فاوای شهرداری تهران با اشاره به ترسیم نقشه راه تهران هوشمند و تاکید بر نقش نوآوری در این مسیر گفت: برای ادامه و توسعه این برنامه بر ظرفیت‌ها و توان فناورانه موجود تکیه داریم و برگزاری سلسله رویدادهای تهران نوآور می‌تواند بخشی از برنامه‌های عملیاتی برای تحقق این اهداف فناورانه باشد.

متن کامل خبر در سایت اکوموتیو

    منبع خبر

    اکوموتیو

    اکوموتیو

    اکوموتیو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات