امضای تفاهم نامه سرمایه گذاری مشترک صندوق پژوهش و فناوری استان یزد و اصفهان با صندوق نوآوری و شکوفایی

امضای تفاهم نامه سرمایه گذاری مشترک صندوق پژوهش و فناوری استان یزد و اصفهان با صندوق نوآوری و شکوفایی

به گزارش روابط عمومی صندوق پژوهش و فناوری استان یزد، این تفاهم نامه همکاری بین صندوق نوآوری و شکوفایی به عنوان ناظر و صندوق پژوهش و فناوری استان یزد و صندوق پژوهش و فناوری استان اصفهان به عنوان مدیران عامل و همچنین شرکت طرح تجارت نوین اسپادان به عنوان سرمایه‌پذیر برای بررسی سرمایه‌گذاری در طرح سرمایه‌پذیر و ارایه طرح توجیهی نهایی به صندوق نوآوری و شکوفایی انجام شد.

لینک اصل خبر در سایت صندوق پژوهش و فناوری استان یزد

  منبع خبر

  صندوق پژوهش و فناوری استان یزد

  صندوق پژوهش و فناوری استان یزد

  صندوق پژوهش و فناوری استان یزد یک سرمایه گذار در شهر یزد می باشد

   نظرات