بازدید نماینده ستاد اجرای فرمان امام (ره)

بازدید نماینده ستاد اجرای فرمان امام (ره) و سرکار خانم مهندس فداکار (معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری یزد) از شتابدهنده پیشگامان یزد

لینک اصل خبر در سایت پیشگامان

    منبع خبر

    پیشگامان

    پیشگامان

    شتابدهنده عمومی

    نظرات