نقشه راه ایجاد یک میلیون کسب‌و‌کار جدید

بنابراین درمجموع هشت بخش اقتصادی شامل بافت‌های فرسوده شهری، کشاورزی، گردشگری، اقتصاد دانش بنیان، صنعت و معدن، فرهنگ و هنر و حمل‌ونقل ریلی برون شهری و سیاست‌های فعال بازار کار مدنظر قرار گرفته است. همچنین برای تامین مالی طرح‌هایی که در هشت بخش گفته شده تامین‌کننده شغل‌های جدید هستند، در سال جاری ۵۳ هزار و ۵۴۸ میلیارد تومان اعتبار درنظر گرفته شده است که این مبلغ از سه محل اصلی شامل تسهیلات بانکی، صندوق توسعه ملی و منابع بودجه عمومی تامین خواهد شد. در سال ۱۳۹۹ برای اجرای برنامه‌های این بخش مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات از محل منابع داخلی بانک‌ها و ۲۰۰ میلیارد تومان از محل تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده است. همچنین پیش‌بینی شده است هر یک از منابع ذکر شده برای سال ۱۴۰۰ با ۲۵ درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۹۹ به ۲۵۰ میلیارد تومان افزایش یابد. در مجموع پیش‌بینی می‌شود که در سال ۱۳۹۹ میزان اشتغال مستقیم ایجاد شده توسط این برنامه حدود ۱۰ هزار و ۱۷۰ نفر است. همچنین در سال ۱۴۰۰ میزان کل اعتبار پیش‌بینی شده به‌منظور اجرایی کردن برنامه مذکور معادل ۵۰۰ میلیارد تومان است که ۲۵۰ میلیارد تومان آن جهت پرداخت تسهیلات از منابع داخلی بانکی و ۲۵۰ میلیارد تومان آن از تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده است. در مجموع پیش‌بینی می‌شود که در سال ۱۴۰۰ میزان اشتغال مستقیم ایجاد شده توسط این برنامه حدود ۱۲ هزار و ۷۱۳ نفر است. میزان کل اعتبار پیش‌بینی شده در سال ۱۳۹۹ برای برنامه ملی بازآفرینی شهری معادل ۲ هزار میلیارد تومان است که هزار میلیارد تومان آن از محل بودجه عمومی کشور جهت اجرایی کردن پروژه‌های اقدامات مشترک و هزار میلیارد تومان آن جهت پرداخت تسهیلات در نظر گرفته شده است. در مجموع پیش‌بینی می‌شود که در سال ۱۳۹۹ میزان اشتغال مستقیم ایجاد شده توسط این برنامه حدود ۵۰ هزار و ۹۲۸ نفر است. همچنین در سال ۱۴۰۰ میزان کل اعتبار پیش‌بینی شده به منظور اجرایی کردن برنامه مذکور معادل ۳ هزارمیلیارد تومان است که هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آن از محل بودجه عمومی کشور و هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آن جهت پرداخت تسهیلات در نظر گرفته شده است. در مجموع پیش‌بینی می‌شود که در سال ۱۴۰۰ میزان اشتغال مستقیم ایجاد شده توسط این برنامه حدود ۷۶ هزار و ۳۹۳ نفر است. پیش‌بینی منابع مالی برنامه‌های رونق تولید و اشتغال بخش کشاورزی نشان می‌دهد درسال ۱۳۹۹ برای اجرای برنامه‌های این بخش مبلغ ۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات از محل منابع داخلی بانک‌ها، ۴ هزار میلیارد تومان از محل تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی و هزار میلیارد تومان از محل بودجه عمومی در نظر گرفته شده است. همچنین پیش‌بینی شده است هر یک از منابع ذکر شده برای سال ۱۴۰۰ با ۵۰ و ۲۵ درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۹۹ به ترتیب به ۶ هزار، ۶ هزار و همچنین هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان افزایش یابد. در سال ۱۳۹۹ برای اجرای برنامه‌های این بخش مبلغ ۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات از محل منابع داخلی بانک‌ها، ۴ هزارمیلیارد تومان از محل تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی و هزار میلیارد تومان از محل بودجه عمومی در نظر گرفته شده است. همچنین پیش‌بینی شده است هر یک از منابع ذکر شده برای سال ۱۴۰۰ با ۲۵ درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۹۹ به ترتیب به ۶ هزار، ۶ هزار و هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان افزایش یابد. پیش‌بینی منابع مالی برنامه‌های حوزه حمل‌و‌نقل ریلی نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۹ برای اجرای برنامه‌های این بخش مبلغ ۲۲۸ میلیارد ریال تسهیلات از محل منابع داخلی بانک‌ها و ۱۰۰ میلیارد تومان از محل بودجه عمومی در نظر گرفته شده است.

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

    منبع خبر

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات