معرفی بی‌رسید، جدیدترین محصول ایران ارقام در انجمن صنعت خودپرداز ATMIA

معرفی بی‌رسید، جدیدترین محصول ایران ارقام در انجمن صنعت خودپرداز ATMIA

هدف این انجمن خدمت به رشد جهانی صنعت خودپرداز است. در گزارشی جدیدترین محصول ایران ارقام با نام بی‌رسید را معرفی کرده است. ، حذف رسیدهای کاغذی ترمینال‌های بانکی و هزینه‌های تهیه آن، کمک به حفظ محیط‌زیست، ایجاد حسابداری شخصی (PFM) و نیز تجربه کاربری بهتر سرویس‌های بانکی مشتریان از مزایای تولید محصول رسید دیجیتال شرکت ایران ارقام (بی‌رسید) است. از سویی دیگر اطلاعات با ارزشی مانند آدرس ترمینال، صنف پذیرنده و سایر اطلاعاتی که بتوان از شبکه استخراج کرد به رسید اضافه می‌شود و با استفاده از این اطلاعات می‌توان خدمات حسابداری شخصی PFM نیز به مشتری ارائه داد.

متن کامل خبر در سایت راه پرداخت

  منبع خبر

  راه پرداخت

  راه پرداخت

  رسانه فینتک ایران

   نظرات