برگزاری دوره آموزشی طراحی و خلق مدل کسب و کار

دوره آموزشی با عنوان «طراحی و خلق مدل کسب و کار» در روز چهارشنبه مورخ ۲۰  آذرماه ۱۳۹۸ در محل سالن سمینارهای پارک علم و فناوری استان مرکزی واقع در بلوار شهید قدوسی برگزار گردید.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری استان مرکزی

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری استان مرکزی

  پارک علم و فناوری استان مرکزی

  پارک علم و فناوری استان مرکزی یک پارک علم و فناوری در شهر اراک می باشد

   نظرات