جلسه بررسی زمینه های همکاری مشترک فی مابین مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته ارم و شتاب دهنده فردوسی بررسی

جلسه بررسی زمینه های همکاری مشترک فی مابین مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته ارم و شتاب دهنده فردوسی بررسی

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره ۶ مشهد، طی جلسه برگزار شده روز گذشته با حضور رئیس مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته ارم و مدیر شتاب دهنده فردوسی ، زمینه های همکاری مشترک فی مابین بررسی شد.

در این نشست به تربیت نیروی کار ماهر جهت ورود به بازار کار در گرایش های مختلف فناوری اطلاعات توسط رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای ارم تاکید شد و به نقش شتاب دهنده به عنوان بازوی محرک و زمینه ساز بستر اشتغال اشاره شد.

نخودچی مطرح کرد: با توجه به اینکه ساخت بازی های رایانه ای از مشاغل جدید و پردرآمد محسوب می شود، مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره ۶ مشهد در نظر دارد با ورود به این حوزه و ارائه آموزش های مهارتی، نیروی کار مورد نیاز بازار را فراهم نماید.

در ادامه مصطفی مکارم مدیر شتاب دهنده فردوسی با بیان اینکه شتاب دهنده ها در بسترسازی و سازماندهی استارتاپ ها نقش بسزایی دارند افزود: یکی از اهداف همکاری با مرکز آموزش مهارت های پیشرفته ارم ، آموزش های مهارتی و در نهایت حمایت و شتابدهی استارتاپ ها است.

لینک اصل خبر در سایت شتاب دهنده فردوسی

    منبع خبر

    شتاب دهنده فردوسی

    شتاب دهنده فردوسی

    آینده اینجا شروع میشود

    نظرات