تسهیلگری بانک پارسیان برای رونق شرکت‌های دانش بنیان

تسهیلگری بانک پارسیان برای رونق شرکت‌های دانش بنیان

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری کردستان به نقل از نشریه عصر ایران نقش و اهمیت رشد شرکت های دانش بنیان در اقتصاد ملی و تامین مالی این شرکت ها بسیار مورد توجه قرار گرفته است واکنون اقتصاد دانش بنیان یک ضروت اجتناب ناپذیر برای کشور است.
اهمیت شرکت های دانش بنیان در تحقق اقتصاد مقاومتی به حدی است که رهبر معظم انقلاب تاکید کرده اند که «اگر شرکت های دانش بنیان جدی گرفته شوند و از توسعه کمی و کیفی آنها حمایت شود، به واسطه ثروت آفرینی از طریق علم، اقتصاد کشور به شکوفایی حقیقی خواهد رسید.» به دلیل نقش کلیدی شرکت های دانش بنیان و توسعه کارآفرینی در تحقق اقتصاد مقاومتی، بند یک سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی صراحتا به این مهم اختصاص یافته و اشاره دارد.
“تامین شرایط و فعالسازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری های جمعی و تاکید بر ارتقای درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط" این مهم میسر نخواهد شد، مگر با بسترسازی و تمهید مقدمات لازم جهت گذر از اقتصاد کنونی. رهبر معظم انقلاب شرکت های دانش بنیان را عاملی کلیدی در این مسیر دانسته و اظهار داشته اند: « یکی از بهترین مظاهر و موثرترین مولفه های اقتصاد مقاومتی، شرکت‌های دانش بنیان هستند که می توانند اقتصاد مقاومتی را پایدارتر کنند".
در حال حاضر بیش از ۴ هزار شرکت دانش بنیان در کشور داریم که برای افزایش فعالیت های تولیدی دانش محور خود نیازمند حمایت تسهیلاتی و ضمانت نامه ای هستند. از این رو بانک‌ها نیز با درک نقش ویژه شرکت‌های دانش بنیان، سرمایه‌گذاری و حمایت از این شرکت‌ها را در اولویت‌های خود قرار داده‌اند. یکی از بانک هایی که در این مقوله پیشرو بوده و از شرکت های نوآور و دانش بنیان حمایت کرده، بانک پارسیان بوده است.
دستاوردها و اقدامات بانک پارسیان در سال ۱۳۹۷ و ابتدای سال ۱۳۹۸ در چند بخش قابل توجه بوده است؛ نخست انعقاد قرارداد همکاری با صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای حمایت از شرکت های دانش بنیان که با توجه به اهمیت این شرکت ها در پیشبرد سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین نقش تعیین کننده آنها در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی، این بانک از فعالیت های تولیدی دانش محور حمایت کرده و در این مسیر قرارداد جدید همکاری با شرایط ویژه با صندوق نوآوری و شکوفایی برای تسهیل پرداخت تسهیلات و صدور انواع ضمانتنامه منعقدکرده است. از همین رو برای ارائه خدمات مطلوب به بیش از چهار هزار شرکت دانش بنیان موجود در سطح کشور بانک پارسیان در حال راه اندازی باجه ای در ساختمان مرکزی صندوق نوآوری و شکوفایی واقع در تهران است.
همچنین با انعقاد قرارداد همکاری با صندوق توسعه فناوری¬های نوین به عنوان حامی دیگر شرکت های دانش بنیان که به صورت مستقیم زیر نظر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری فعالیت می کند چتر حمایتی خود را گسترش داده است. در واقع بانک پارسیان با رویکرد کاهش دغدغه های شرکت های دانش بنیان در تودیع وثایق، نسبت به انعقاد قرارداد با صندوق توسعه فناوری های نوین ضمانتنامه¬های صادره شده برای شرکت های دانش بنیان را به عنوان وثیقه تسهیلات پرداختی مورد پذیرش قرار داده است تا زمینه افزایش تولید فناورانه و در نهایت ایجاد اشتغال سریعتر برای تحقق اهداف کلان کشور فراهم شود.

در سومین بخش از فعالیت های بانک پارسیان همکاری با صندوق های پژوهش و فناوری برای اعتبارسنجی شرکت های دانش بنیان اجرا شده است، چراکه ماهیت دارایی های شرکت های دانش بنیان نسبت به سایر شرکت ها متفاوت است، از این رو اعتبارسنجی این شرکت ها نیازمند تعریف مولفه های جدید برای تعیین ارزش ذاتی این شرکت ها است. از این رو اقدام به همکاری با صندوق هایی مانند صندوق پژوهش و فناوری توسعه صادرات شریف و صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران برای تهیه گزارش اعتبارسنجی برای بررسی های فنی و توجیه پذیری فعالیت شرکت های دانش بنیان در راستای کاهش ریسک انجام شده است.
البته در یک سال گذشته این بانک نه تنها به دنبال ایجاد زیرساخت های لازم برای توسعه حمایت از شرکت های دانش بنیان بوده، ۱۶ فقره تسهیلات در مجموع به ارزش ۹۷۳ میلیارد ریال نیز به این شرکت ها اعطا کرده است.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری کردستان

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری کردستان

  پارک علم و فناوری کردستان

  پارک علم و فناوری کردستان یک پارک علم و فناوری در شهر سنندج می باشد

   نظرات