سخنرانی علمی ماهیانه در دانشکده بهداشت برگزار شد.

سخنرانی علمی ماهیانه در دانشکده بهداشت برگزار شد.

در این سخنرانی، جناب آقای دکتر ابراهیمی عضو محترم هیات علمی گروه بهداشت حرفه ای در زمینه ایمنی اداری صحبت کردند. ایشان خاطر نشان کردند که از آنجایی که خطرات محیط اداری محسوس نیستند اما ظرفیت آسیب رسانی بالایی به کارکنان دارند، باید توجه ویژه به آنها داشت.
همچنین انواع خطرات از جمله خطرات ارگونومیکی، خطرات فیزیکی، خطرات روان شناختی-اجتماعی و خطرات شیمیایی ... در محیط اداری مورد بحث قرار گرفت و در مورد راهکارهای مدیریت آنها نیز صحبت شد.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات