برگزاری تور فناوری با حضور دانش‌آموزان، دبیران و مسئولین مدرسه مهراندیش ساری

برگزاری تور فناوری با حضور دانش‌آموزان، دبیران و مسئولین مدرسه مهراندیش ساری

برگزاری تور فناوری با حضور دانش‌آموزان، دبیران و مسئولین مدرسه مهراندیش ساری از دستاوردهای مرکز رشد فناوری سیمرغ.

لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد واحدهای فناور سیمرغ

  منبع خبر

  مرکز رشد واحدهای فناور سیمرغ

  مرکز رشد واحدهای فناور سیمرغ

  مرکز رشد واحدهای فناور سیمرغ یک مرکز رشد در شهر سیمرغ می باشد

   نظرات