کارگاه آموزشی "نوآوری و کارآفرینی در مدارس"

کارگاه آموزشی "نوآوری و کارآفرینی در مدارس"

کارگاه آموزشی "نوآوری و کارآفرینی در مدارس" با حضور مسئولین، دبیران و مدیران کلیه مقاطع تحصیلی در همایش "مدارس آینده"؛

مدرس: دکتر رضا خسروی

بابلسر - دانشگاه مازندران
لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد واحدهای فناور سیمرغ

  منبع خبر

  مرکز رشد واحدهای فناور سیمرغ

  مرکز رشد واحدهای فناور سیمرغ

  مرکز رشد واحدهای فناور سیمرغ یک مرکز رشد در شهر سیمرغ می باشد

   نظرات