بازدید و حضور مهندس مجتبی شهیدی، ریاست محترم پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان در بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

بازدید و حضور مهندس مجتبی شهیدی، ریاست محترم پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان در بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

  پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

  پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان یک پارک علم و فناوری در شهر زنجان می باشد

   نظرات