بازدید دکتر مسعود برومند، معاونت محترم پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از غرفه پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بازدید دکتر مسعود برومند، معاونت محترم پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از غرفه پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

  پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

  پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان یک پارک علم و فناوری در شهر زنجان می باشد

   نظرات