بازدید دکتر مهدی کشمیری، مدیر کل محترم دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور فناوری از غرفه پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بازدید دکتر مهدی کشمیری، مدیر کل محترم دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور فناوری از غرفه پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بازدید دکتر مهدی کشمیری، مدیر کل محترم دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور فناوری از غرفه پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان در بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

سالن ۶- غرفه ۲۹

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

  پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

  پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان یک پارک علم و فناوری در شهر زنجان می باشد

   نظرات