تاکید بر دانش بنیان شدن؛ دور باطل برای شرکت ها

تاکید بر دانش بنیان شدن؛ دور باطل برای شرکت ها

هادی منوری، مدیر مرکز رشد واحدهای فناوری دارویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با تاکید بر آنکه با الزام شرکت‌های کوچک به دانش بنیان شدن آنها را در دور باطل قرار می‌دهیم، اظهار کرد: اخیرا دولت قدم مثبتی در این راستا برداشته و قرار شده تا دولت ۸۰ درصد امتیازات شرکت‌های دانش بنیان را به شرکت‌های نوآور بدهد که این اقدام مثبتی است؛ اما کافی نیست. مدیر مرکز رشد واحدهای فناوری دارویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، تصریح کرد: هدف دولت از اینکه امتیازاتی به دانش بنیان‌ها داد، این بود که تولیدات آن‌ها افزایش پیدا کند؛ نه اینکه شرکت‌های صوری دانش بنیان زیاد شوند. وی با تاکید بر آن که باید امکاناتی برای شرکت‌های نوبنیاد و کوچک در نظر بگیریم و نباید آن‌ها را برای دریافت امکانات ملزم به دانش بنیانی کنیم، گفت: اخیرا دولت قدم مثبتی در این راستا برداشته و قرار شده تا دولت ۸۰ درصد امتیازات شرکت‌های دانش بنیان را به شرکت‌های نوآور بدهد که این اقدام مثبتی است؛ اما کافی نیست. مدیر مرکز رشد واحدهای فناوری دارویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در پاسخ به اینکه چه اقداماتی برای حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط انجام شده است، گفت: سعی می‌کنیم به شرکت‌ها تسهیلات بدهیم، مکان استقرار و آزمایشگاه در اختیار آن‌ها قرار دهیم و در گرفتن مجوزها به آن‌ها کمک کنیم.

متن کامل خبر در سایت اکوموتیو

    منبع خبر

    اکوموتیو

    اکوموتیو

    اکوموتیو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات