تدوین پیش نویس آیین نامه تبلیغات کسب و کارهای الکترونیکی

تدوین پیش نویس آیین نامه تبلیغات کسب و کارهای الکترونیکی

از سوی دیگر رسانه‌ها موظف هستند از ثبت اطلاعات کودکان و نوجوانان بدون اجازه والدین جلوگیری کنند، زیرا ممکن است این اطلاعات مورد سواستفاده در جهت ارسال تبلیغات نامناسب برای در این پیش‌نویس یک بخش مخصوص تبلیغات برای کودکان پیش‌بینی شده است. در این آیین‌نامه تاکید شده که در تبلیغات نباید کودکان به صورت مستقیم ترغیب به خرید محصول شوند. همچنین در این آیین‌نامه تاکید شده که نباید استفاده کودکان از اینترنت به تنهایی در تبلیغات نمایش داده شود.

متن کامل خبر در سایت اکوموتیو

    منبع خبر

    اکوموتیو

    اکوموتیو

    اکوموتیو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات