سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت ستارگان در کارن‌کراد

سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت ستارگان در کارن‌کراد

با توجه به اهمیت جذب سرمایه جهت رشد و توسعه استارتاپ‌ها و با توجه به برنامه‌های توسعه فعالیت سامانه تأمین مالی و سرمایه گذاری کارن‌کراد، از چندی پیش مذاکراتی میان کارن‌کراد و شرکت مدیریت ثروت ستارگان شکل گرفت که پس از جلسات متعدد بررسی و ارزیابی، منجر به قرارداد سرمایه‌گذاری روی این سامانه تأمین مالی گردید.
با این سرمایه گذاری، کارن‌کراد که پس از آسان‌بورس، قسطا، رده، وامچی و شناسه به جمع پورتفوی مدیریت ثروت ستارگان اضافه شده، نهمین استارتاپ فینتکی است که در سال 98 موفق به جذب سرمایه از مدیریت ثروت ستارگان شده است و چهاردهمین عضو پورتفوی ستارگان محسوب می شود. با توجه به این سرمایه گذاری ها می توان مدیریت ثروت ستارگان را فعال‌ترین سرمایه گذار خطرپذیر این روزهای اکوسیستم استارتاپی ایران دانست که به صورت تخصصی فعالیت خود را بر حوزه فینتک متمرکز کرده است. ستارگان با سرعت قابل قبولی شرکت ها و استارتاپ های نوآور فعال در حوزه فینتک را بر اساس مدل استارزآپ ارزیابی نموده و در صورت تأیید نهایی، سرمایه گذاری می نماید.
کارن‌کراد به عنوان اولین کارگزار رسمی تأمین مالی و سرمایه‌گذاری تحت حمایت و نظارت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با شناسایی و ارزيابی كسب‌و‌كارها، برگزاری رویدادها، کارگاه‌های آموزشی، کافه‌سرمایه و شبکه سازی با کارآفرینان و سرمایه‌گذاران، به تسهيل فرآيند سرمايه‌گذاری در استارتاپ‌های حوزه‌های مختلف كمك می‌کند. کارن‌کراد تا امروز موفق به ارائه خدمت به 2744 کارآفرین، 907 استارتاپ و 926 سرمایه گذار عضو شده است. در نتیجه این فعالیت ها کارن کرادموفق به انجام 67 سرمایه گذاری به حجم 300 میلیارد ریال شده است. همچنین با دریافت مجوزهای مربوطه به زودی و برای اولين بار در كشور، در سامانه کارن‌کراد شاهد استفاده از ابزار تأمين مالی جمعی (كرادفاندينگ) با مدل مشاركت تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار خواهیم بود.
امید است با همکاری سازنده این دو مجموعه شاخص، شاهد اتفاقات مثبت و مؤثری در اکوسیستم استارتاپی ایران باشیم.

 

    منبع خبر

    کارن کراد

    کارن کراد

    جذب سرمایه برای استارتاپ های ایرانی از سرمایه گذاران خبره

    نظرات