تفاهم نامه همکاری مابین پارک علم و فناوری استان مرکزی و مرکز تحقیقات و آموزش جهاد کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی منعقد شد

تفاهم نامه همکاری مشترک میان پارک علم و فناوری استان مرکزی و مرکز تحقیقات و آموزش جهاد کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی در ۷ ماده  به منظور ایجاد زمینه لازم جهت توسعه و راهبری مرکز رشد واحدهای فناوری در بخش کشاورزی در مرکز تحقیقات و ایستگاه های وابسته در شهرستان های استان  منعقد شد.
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری استان مرکزی

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری استان مرکزی

  پارک علم و فناوری استان مرکزی

  پارک علم و فناوری استان مرکزی یک پارک علم و فناوری در شهر اراک می باشد

   نظرات