راه اندازی شبکه ملی اطلاعات تضادی با اینترنت ندارد

وی گفت: براساس مصوبه سال ۱۳۹۲ جلسه پانزدهم شورای عالی فضای مجازی کشور تعریف متفاوتی برای اجرایی شدن آن ارائه شد تا قابلیت پیاده سازی پیدا کند که براساس این تعریف؛ شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور مطرح شد. معاون مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به این که براساس این تعریف، شبکه ملی اطلاعات مترادف با فضای مجازی کشور نیست، تصریح کرد: شبکه ملی اطلاعات بخش زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی کشور است و خدماتی همچون دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک جزء شبکه ملی اطلاعات محسوب نشده، بلکه بر بستر آن ارائه خواهند شد. وی با بیان اینکه در واقع پیش‌تر شما برای دست یابی به سایت‌های داخل کشور به دلیل مهندسی نامناسب ترافیک با وارد شدن به اینترنت مجبور به خروج ترافیک داخلی بودید، اظهار داشت: اگر به دنبال حذف اینترنت در شبکه ملی اطلاعات بودیم تاکید بر این نداشتیم که اطلاعاتی که درون کشور میزبانی شده باید قابل دسترسی توسط پروتکل اینترنت باشد و تحت آن توسعه یابد. معاون مرکز ملی فضای مجازی با بیان این که اجرای شبکه ملی اطلاعات به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات واگذار شده و خدمات روی آن همچون دولت الکترونیک، سلامت الکترونیک، آموزش الکترونیک و تجارت الکترونیک متولی خود را دارد، گفت: شبکه ملی اطلاعات برآمده از یک تفکر و زاده نگاه اعضای شورای عالی فضای مجازی در کشور نیست بلکه در دنیا بسیاری از کشورها نسبت به آن اقدام کردند که البته خوشبختانه ما در طرح این مساله بسیار جلوتر از بسیاری از کشورهای پیشرفته از جمله فرانسه و آلمان هستیم. آسوشه با اشاره به شبکه ملی اطلاعات کشورهای کره جنوبی، انگلیس، آلمان، چین، روسیه و فرانسه گفت: کره جنوبی خیلی پیش‌تر شبکه ملی اطلاعات خود را با مشخصه حفظ ترافیک داخلی در درون کشور و ارتباط آن به اینترنت راه اندازی کرده و براساس اعلام این کشور بیش از ۸۰ درصد ترافیک آنها داخلی است. معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی تاکید کرد: طرح مسائلی همچون فیشینگ و کلاهبرداری‌های اینترنتی در کشور به دلیل نبود شفافیت در این فضا است که در تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات برای حل این مهم به صراحت خواسته شده است.

متن کامل خبر در سایت اکوموتیو

    منبع خبر

    اکوموتیو

    اکوموتیو

    اکوموتیو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات