همفکری راهکارهای مدیریت پسماند

همفکری راهکارهای مدیریت پسماند

همفکری راهکارهای مدیریت پسماند به منظور استفاده از نظرات، طرحها و محصولات شرکتهای خلاق، شرکتهای دانش بنیان و استارتاپها در زمینه مدیریت پسماند، در نظر است در اواخر دیماه جاری، نشست هم اندیشی با حضور متخصصین و علاقمندان برگزار گردد..برخی از عناوین مورد نظر عبارت است از: •فرهنگ سازی کاهش پسماند •فرهنگ سازی مدیریت فرایند جمع آوری تا تبدیل •کسب و کارهای نوین در حوزه پسماند •مکانیزاسیون در حوزه پسماند از علاقمندان دعوت میگردد، اطلاعات زیر را تا تاریخ دوشنبه ۱۵ دیماه به نشانی ایمیل ارسال نمایند..نام شرکت/ عنوان تیم استارتاپ نام و نام خانوادگی رابط / تلفن تماس عنوان طرح

متن کامل خبر در سایت سلام نوپا

  منبع خبر

  سلام نوپا

  سلام نوپا

  رسانه خبری تحلیلی سرمایه گذاری استارتاپ های ایران

   نظرات