دعوا بر سر جیب مردم

دعوا بر سر جیب مردم

مدتی است که در بازار (شما بخوانید اکوسیستم) استارت آپی کشور که چندان هم زنده نیست و بخصوص در فضای مجازی (نامی آشنا برای اینکه بگوییم هر آنچه در این فضا اتفاق می‌افتد جهنمی است) مجادله‌ای در گرفته است به نام انحصار طلبی و شکستن انحصار و … … تخریب و شکستن قواعد کهنه و خلق ارزش‌ها برای سهولت کارکرد و افزایش کیفیت زندگی مردم سبب ساز ظهور و حضور استارت آپ‌ها شد، در این راستا موقعیت هایی بدست آمد که عبارت بودند از: خود پی برده و با در اختیار داشتن قدرت مالی و امکانات لجستیکی سعی در ارائه سبد متنوع‌تری از خدمات خواهند نمود که نیاز مجددی به تجهیز سخت افزاری نخواهد داشت و از سوی دیگر استارت آپ هایی که بدون تجهیزات سخت افزاری و تنها به سبب استفاده از فرصت پیش آمده، ایجاد شده بودند در نهایت قافیه را باختند و با استفاده از فضای رسانه‌ای مجازی موجود یا فراهم شده قضیه را تبدیل به یک بحث اجتماعی نمودند.

متن کامل خبر در سایت سلام نوپا

  منبع خبر

  سلام نوپا

  سلام نوپا

  رسانه خبری تحلیلی سرمایه گذاری استارتاپ های ایران

   نظرات