فراخوان دریافت ایده های فناورانه در حوزه" ساخت قطعات Inner magnet & Outer magnet پمپ های مغناطیسی"

فراخوان دریافت ایده های فناورانه در حوزه " ساخت قطعات Inner magnet ; Outer magnet  پمپ های مغناطیسی " توسط موسسه تحقیق و توسعه دانشمند.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری استان مرکزی

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری استان مرکزی

  پارک علم و فناوری استان مرکزی

  پارک علم و فناوری استان مرکزی یک پارک علم و فناوری در شهر اراک می باشد

   نظرات