فراخوان دریافت ایده های فناورانه در حوزه" استقرار سیستم نور مصنوعی در گلخانه "

فراخوان دریافت ایده های فناورانه در حوزه " استقرار سیستم نور مصنوعی در گلخانه" توسط موسسه تحقیق و توسعه دانشمند.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری استان مرکزی

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری استان مرکزی

  پارک علم و فناوری استان مرکزی

  پارک علم و فناوری استان مرکزی یک پارک علم و فناوری در شهر اراک می باشد

   نظرات