اطلاعیه ارزشیابی اعضای هیات علمی توسط دانشجویان

اطلاعیه ارزشیابی اعضای هیات علمی توسط دانشجویان

قابل توجه کلیه دانشجویان

دانشجویان گرامی جهت ارزشیابی اساتید در سیستم ارزشیابی اعضای هیات علمی از تاریخ ۹۸/۱۰/۱۰ لغایت ۹۸/۱۰/۲۰ از طریق سامانه ارزشیابی طبیب به آدرس ( http://tabib.iums.ac.ir ) مراجعه کرده و پس از تکمیل ارزشیابی، کارت ورود به جلسه امتحان را پرینت گرفته و حداکثر تا نیم ساعت قبل از شروع اولین امتحان، ممهور به مهر اداره آموزش نمایید، در غیر اینصورت مسئول امتحانات از پذیرش دانشجویان فاقد کارت ورود به جلسه ممهور به مهر اداره آموزش معذور می باشد. نام کاربری و رمز عبور کد ملی می باشد .
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات