کارگاه تحلیل عاملی تاییدی برگزار گردید

کارگاه تحلیل عاملی تاییدی برگزار گردید

کارگاه تحلیل عاملی تاییدی با حضور اعضاء محترم هیات علمی و دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی توسط استاد محترم جناب آقای دکتر مسعود صالحی در روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۱۰/۱۱ به مدت ۴ ساعت برگزار گردید.
این کارگاه در راستای توانمند سازی شرکت کنندگان محترم در جهت پیشبرد اهداف دانشکده در روز چهار شنبه مورخ ۹۸/۱۰/۱۱ در سایت دانشجویی دانشکده برگزار گردید.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات