قابل توجه کلیه بیمه شدگان مکمل درمان ( بیمه تکمیلی )

قابل توجه کلیه بیمه شدگان مکمل درمان ( بیمه تکمیلی )

((اطلاعیه فوری))

قابل توجه کلیه بیمه شدگان مکمل درمان ( بیمه تکمیلی )

بدینوسیله خواهشمند است مدارک خسارت ( سرپایی و بستری ) خود، مربوط به بیمه دانا را تا پایان وقت اداری مورخ ۹۸/۱۰/۳۰ به نماینده شرکت بیمه دانا مستقر در ستاد دانشگاه  تحویل نمائید . لازم به ذکر است شرکت بیمه گر بعد از زمان مذکور تعهدی به عهده نخواهد داشت .

با سپاس
امور رفاهی کارکنان دانشکده
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات