نشست مشترک اعضای کمیته های صندوق پژوهش و فناوری استان یزد و دبیر انجمن اقتصاددانان ایران

نشست مشترک اعضای کمیته های صندوق پژوهش و فناوری استان یزد و دبیر انجمن اقتصاددانان ایران

به گزارش روابط عمومی صندوق پژوهش و فناوری استان یزد در این نشست که با حضور پیمان مولوی، دبیر انجمن اقتصاددانان ایران و جمعی از اعضای کمیته سرمایه گذاری و کمیته روابط بین‌الملل صندوق برگزار شد، فعالیت های صندوق پژوهش و فناوری استان یزد تشریح و مورد بررسی قرار گرفت. همچنین پیشنهاداتی در حوزه روش های تامین مالی و توسعه حوزه های سرمایه گذاری، مسائل اقتصادی و آموزشی در سطح کلان و منطقه، زمینه های همکاری‌ صندوق پژوهش و انجمن اقتصاددانان ایران و استفاده از ظرفیت های طرفین و راههای ورود صندوق به فرابورس با حضور دبیر انجمن اقتصاددانان ایران مورد بررسی قرار گرفت.

لینک اصل خبر در سایت صندوق پژوهش و فناوری استان یزد

  منبع خبر

  صندوق پژوهش و فناوری استان یزد

  صندوق پژوهش و فناوری استان یزد

  صندوق پژوهش و فناوری استان یزد یک سرمایه گذار در شهر یزد می باشد

   نظرات