کارگاه آموزشی روش های تامین مالی و جذب سرمایه

کارگاه آموزشی روش های تامین مالی و جذب سرمایه

به گزارش روابط عمومی صندوق پژوهش و فناوری استان یزد، پیمان مولوی، دبیر انجمن اقتصاددانان ایران به عنوان مدرس این کارگاه مطالبی در زمینه روش های تامین سرمایه، انواع صکوک، اوراق منفعت، صندوق پروژه و ..... ارائه کرد.
گفتنی است، در این نشست جمعی از مدیران شهرداری های مختلف استان، دستگاه های دولتی و مدیران شهری شرکت کرده و روش های نوینی در علم مدیریت مالی جدید را فرا گرفتند.

لینک اصل خبر در سایت صندوق پژوهش و فناوری استان یزد

  منبع خبر

  صندوق پژوهش و فناوری استان یزد

  صندوق پژوهش و فناوری استان یزد

  صندوق پژوهش و فناوری استان یزد یک سرمایه گذار در شهر یزد می باشد

   نظرات