برنامه امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸

برنامه امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸

به پیوست برنامه امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸ به تفکیک روزهای امتحان می باشد.

دانلود برنامه امتحانات نیمسال اول ۹۸-۹۹
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات