مراسم معارفه جناب آقای دکتر آزادی به عنوان معاون اداری و مالی

مراسم معارفه جناب آقای دکتر آزادی به عنوان معاون اداری و مالی

ریاست محترم دانشکده طی جلسه ای در روز یکشنبه مورخ ۱۵ دی ماه سال ۱۳۹۸ ساعت ۱۲ طی حکمی جناب آقای دکتر آزادی عضو محترم گروه آمارزیستی را به سمت معاون اداری و مالی انتصاب فرمودند.
رئیس محترم دانشکده بهداشت جناب آقای دکتر یاراحمدی با تاکید بر ضرورت توجه و دقت به مدیریت منابع انسانی در فضای دانشکده که در عمل متوجه معاونت اداری و مالی می باشد اشاره کردند.ایشان به همراهی و همکاری اعضای محترم هیئت علمی به ویژه مدیران گروه ها در راستای بهبود و توسعه مدیریت منابع انسانی دانشکده تاکید نمودند. همچنین از زحمات جناب آقای دکتر اسرافیلی معاون محترم سابق اداری و مالی تشکر و قدردانی انجام گرفت.لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات