راهکار ساده برای بهبود فرهنگ شرکت: احساس ارزشمند بودن را در کارمندان تقویت کنید

راهکار ساده برای بهبود فرهنگ شرکت: احساس ارزشمند بودن را در کارمندان تقویت کنید

آنها با کمک گرفتن از روانشناسان مختلف، لیستی از جملاتی که مفهوم ارزشمندی را توضیح می‌دهد ایجاد کرده و برای آگاهی از میزان ارتباط آنها با یکدیگر و همچنین مفهوم ارزشمندی سازمانی، آنها را روی ۱۹۶ نفر شرکت کننده آنلاین آزمایش کردند. محققان در تحقیقات اولیه ارتباط ۱۷ جمله با مفهوم ارزشمندی سازمانی را شناسایی کرده و با انجام آزمایشی دیگر با حضور ۵۶۹ شرکت کننده، مقایس خود را بیش از پیش اصلاح کردند. محققان می‌گویند در مقایسه با سپاسگذاری، موفقیت ارتباط بیشتری با خودسودمندی (self-efficacy) دارد که عامل مهمی در ساختار ارزشمندی سازمانی محسوب می‌شوند. محققان نتیجه گرفتند زمانی که کارمندان حس کنند برای شرکت ارزش دارند، حس رضایتمندی آنها از کار و زندگی افزایش یافته و احتمال قبول کردن سمت‌های مدیریتی، دریافت پاداش و ترفیع درجه در آنها بیشتر شده و احتمال اینکه شرکت را ترک کنند، کاهش می‌یابد.

متن کامل خبر در سایت دیجیاتو

  منبع خبر

  دیجیاتو

  دیجیاتو

  جدیدترین اخبار و مقالات دنیای بازی و سینما

   نظرات