نشست تخصصی معرفی حمایتهای کریدور خدمات فناوری از شرکت های دانش بنیان

نشست تخصصی معرفی حمایتهای کریدور خدمات فناوری از شرکت های دانش بنیان

این نشست توسط کارگزاری یاسان و با همکاری پارک علم و فناوری کرمانشاه برگزار گردید.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه

  پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه

  پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه یک پارک علم و فناوری در شهر کرمانشاه می باشد

   نظرات