اولین دوره کوتاه مدت مداخلات روانشناختی در وابستگی به اینترنت به میزبانی دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران

اولین دوره کوتاه مدت مداخلات روانشناختی در وابستگی به اینترنت به میزبانی دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشکده مجازی و مرکز تحقیقات روانپزشکی و روانشناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران به صورت مشترک، اولین دوره " مداخلات روانشناختی در وابستگی به اینترنت " را از ۲۸ دی تا ۲۳ بهمن سال جاری برگزار میکنند. دوره کوتاه مدت حاضر با هدف ارتقا ء دانش متخصصان در زمینه نشانه شناسی و تشخیص وابستگی به اینترنت و بهبود مهارت ایشان برای انجام مداخلات روان درمانی برای کاهش اعتیاد به اینترنت با مجوز رسمی مرکز آموزش مهارتی و حرفهای برگزار خواهد شد.


لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات