تسهیل فرایند صدور مجوز برای راه اندازی کسب‌و‌کار در ۵ حوزه

- سازمان محیط زیست کشور مکلف است با رعایت مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ضوابط استقرار زیست محیطی را به صورت کامل حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ تهیه و به هیئت مقررات زدایی ارسال نماید. موضوع بعدی بررسی پیشنهاد اصلاح مفاد ابلاغیه شماره ۹۸/۱/۲۲۶۳۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، موضوع ابلاغ سیاست‌ها و ضوابط حفاظت، احیا توسعه، بهره برداری و صادرات محصولات فرعی و غیر چوبی جنگلی، مرتعی و بیابانی «گیاهان دارویی- صنعتی- خوراکی» است که با عنایت به بررسی‌های انجام شده در خصوص موضوع مذکور، هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور - سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور موظف است حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ با همکاری اتحادیه صادر کنندگان گیاهان دارویی و فرآورده‌های غذایی ایران و انجمن صنفی کارفرمایی مرتع داران ایران در چارچوب تفاهم نامه انعقادی، شرایط مورد نیاز برای دریافت مجوز صادرات موضوع جز (۱) بند (د) ماده (۲) ابلاغیه را تهیه و به هیئت مقررات زدایی ارسال نماید. - سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور موظف است حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ اتحادیه صادر کنندگان گیاهان دارویی و فرآورده‌های غذایی ایران و انجمن صنفی کارآفرمایی مرتع داران ایران در چارچوب تفاهم نامه انعقادی، متن اصلاحی جز (۵) بند (د) ماده (۲) ابلاغیه را تهیه و به هیئت مقررات زدایی ارسال نماید. با عنایت به بررسی‌های انجام شده در خصوص موضوع مذکور، هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود:

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

    منبع خبر

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات