نادیده گرفتن امکانات رفاهی مشتری با طراحی...

نادیده گرفتن امکانات رفاهی مشتری با طراحی...

نادیده گرفتن امکانات رفاهی مشتری با طراحی نادرست

«فواد ربانی»، طراح و فارغ التحصیل رشته معماری با تایید نقص طراحی مراکز فروشگاهی و کمبود امکانات رفاهی در این مراکز می‌گوید: البته در مراکز تجاری «امکانات رفاهی و خدماتی مانند سرویس‌های بهداشتی، آبخوری، جایی برای نشستن کوتاه مدت مشتریان به ویژه سالمندان و حتی دسترسی معلولان و توان یابان وجود دارد.» به گفته او در مراکز تجاری و خرید برای کودکان فضاهای مناسب طراحی شده است. ربانی با اشاره به وضعیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای و جدا کردن موقعیت آنها از مراکز خرید و تجاری می‌گوید: «ظاهراً در اکثر فروشگاه‌های زنجیره‌ای مانند رفاه، شهروند، کوروش، جانبو و هفت و ... تجیهزات رفاهی و خدماتی مانند سرویس بهداشتی، آبخوری و فضای بازی کودکان وجود ندارند. مردم از هر گروه سنی با عنوان خریدار وارد فروشگاه‌های زنجیره‌ای می‌شوند و توقع دارند در کنار خریدشان از امکانات رفاهی و خدمات هم استفاده کنند. نبود چنین امکاناتی در مراکز فروشگاهی حتماً نتیجه معکوس می‌گذارد و سبب کاهش تعداد خریداران یا کم شدن دفعات مراجعه مردم به آنها شود. بهره مندی از چنین امکاناتی در مراکز فروشگاهی حق خریداران است که مدیران آن را نادیده گرفته‌اند.» او نبود امکانات رفاهی و خدماتی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای را یک نقص می‌داند و می‌گوید: «فروشگاه‌های زنجیره‌ای واحدهای تجاری محسوب می‌شوند و عوارض تجاری هم می‌پردازند. بنابراین انجام هر کاری از جمله احداث یا فراهم کردن امکانات رفاهی و خدماتی مانند سرویس بهداشتی مستلزم پرداخت عوارض تجاری به شهرداری است. بنابراین این خدمات عام المنفعه هستند و سودی برای مدیران فروشگاه‌ها ندارد و همین امر موجب شد مدیران فروشگاهی توجهی به این موضوع نداشته باشند. نکته دیگر این است که برخی از مدیران فروشگاه‌ها عوارض را می‌پردازند تا امکانات و خدمات رفاهی فراهم کنند اما به جای این کار که اصلاً برایشان توجیه اقتصادی ندارد، آن‌ها را به بخش فروش و تجاری فروشگاه اضافه می‌کنند و از ضرورت وجود چنین امکاناتی در فروشگاهها چشم پوشی می‌کنند.» این طراح و کارشناس معماری در پایان تاکید می‌کند: «مدیرانی در عرصه فروش موفق هستند که فضای فروشگاه و مرکز خرید را متناسب با خواسته و نیاز خریداران فراهم کنند. هزینه کردن در بخش ایجاد امکانات رفاهی و خدماتی قطعاً با سود دهی همراه است و مدیران و فعالان بازار عرضه و تقاضا نباید آن را نادیده بگیرند.»

لینک اصل خبر در سایت تجارت طلایی نیک روش

  منبع خبر

  تجارت طلایی نیک روش

  تجارت طلایی نیک روش

  تجارت طلایی نیک روش یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات