تشکیل خوشه های تخصصی در پارک علم و فناوری استان مرکزی

خوشه های تخصصی در پارک علم و فناوری استان مرکزی به منظور تعامل و همکاری بیشتر واحدهای فناور مستقر در این مرکز تشکیل شد.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری استان مرکزی

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری استان مرکزی

  پارک علم و فناوری استان مرکزی

  پارک علم و فناوری استان مرکزی یک پارک علم و فناوری در شهر اراک می باشد

   نظرات