پانزدهمین کمیسیون داوری، جذب و پذیرش واحدهای فناور متقاضی در مرکز رشد انجام شد

پانزدهمین کمیسیون داوری، جذب و پذیرش واحدهای فناور متقاضی در مرکز رشد انجام شد

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد نوشهر، پانزدهمین کمیسیون داوری و جذب و پذیرش واحدهای فناور با بررسی ۴ طرح در حوزه های مختلف و با حضور اساتید و داوران مربوطه برگزار شد.
لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر

  منبع خبر

  مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر

  مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر

  مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر یک مرکز رشد در شهر نوشهر می باشد

   نظرات