رویکردهای پرداخت الکترونیک سداد در توسعه کسب‌وکار چیست؟

پرداخت الکترونیک سداد او از آنها چنین نام برد: «نخست ارائه خدمات عمومی و معمول پرداخت، دوم تامین منابع ارزان قیمت و با کیفیت برای مهمترین شریک تجاری خود یعنی بانک ملی ایران و گسترش خدمات نوین و بروز پرداختی برای این شریک راهبردی، سوم حضور در بازارهای نوظهور و ایفای نقش در آنها و چهارم خلق بازارهای جدید با حرکت در زمینه تکنولوژی‌های جدید.» عملکرد پرداخت الکترونیک سداد در حوزه کسب‌وکار چگونه است و آیا ، معاون توسعه کسب‌وکار پرداخت الکترونیک سداد در خصوص چگونگی عملکرد پرداخت الکترونیک سداد در حوزه کسب‌وکار گفت: «برای پاسخ به این سوال سعی خواهم کرد چهار رویکرد اصلی در کسب‌وکار شرکت سداد را که در نهایت به شکل‌گیری یک چرخه اثربخش می‌انجامد را توضیح دهم. رویکرد نخست ما را می‌توان در زمینه فعالیت‌ها و روال‌های عمومی ارائه خدمات پرداخت مشاهده کرد. او در ادامه بیان کرد: «با وجود آنکه ممکن است هر یک از این کانال‌ها به تنهایی مقرون به صرفه نباشند، توانسته‌ایم با یکپارچه کردن محصولات حوزه پرداخت، به راه حل‌های متفاوتی در این عرصه برسیم که هم رضایت مشتریان را بدست آوریم و هم از تمام قابلیت‌های این کانال‌ها بهره ببریم.» در حال ارائه سرویس هستند و از خدمات پرداخت ما استفاده می‌کنند. پرداخت الکترونیک سداد یکی از متنوع‌ترین سبدهای پرداختی کشور را ارائه می‌کند پرداخت الکترونیک سداد در پی تامین منابع ارزان قیمت و با کیفیت برای مهمترین شریک تجاری خود یعنی بانک ملی ایران و گسترش خدمات نوین و بروز پرداختی او در ادامه تاکید کرد: «این نقطه عطفی در عملکرد سداد است که بانکی تمام تلاش ما این است که یک زنجیره ارزش با بانک ملی ایجاد کنیم.» پرداخت الکترونیک سداد چه برنامه‌ای جهت حضور در بازارهای نوظهور معاون کسب‌وکار پرداخت الکترونیک سداد مهم‌ترین بخش از دستاوردهای کسب‌و‌کاری شرکت را حضور در بازارهای نوظهور دانست و گفت: «در این صنعت پیش‌بینی است و شامل پیش‌بینی این امر است که چه خدماتی در بازار وارد حوزه پرداخت الکترونیکی ما این بود که کیف پول‌ها حضور قدرتمند و پررنگی در حوزه پرداخت خواهند داشت. داودیان با بیان اینکه پیش‌بینی ما در شرکت پرداخت الکترونیک سداد نه در سال ۹۷ پیش‌بینی کرد و اکنون یکی از پیشتازان این حوزه است.» تکنولوژی بانک ملی در نظر بگیریم که شامل تمام شرکت‌های هلدینگ سداد می‌شود، این مجموعه روی لبه تکنولوژی پرداخت ایران در حرکت است.

متن کامل خبر در سایت راه پرداخت

  منبع خبر

  راه پرداخت

  راه پرداخت

  رسانه فینتک ایران

   نظرات