مسیر ۲۰ شتابدهنده برگزیده کشور به بازار جامع فناوری کوتاه شد

مسیر ۲۰ شتابدهنده برگزیده کشور به بازار جامع فناوری کوتاه شد

آشنایی این شتابدهنده‌ها با آیین‌نامه جامع بازار فناوری و سراهای نوآوری یکی از اهدافی بود که با برگزاری این همایش دنبال شد. از آن‌جا که شتابدهنده‌ها یکی از اجزای تکمیل کننده چرخه فناوری هستند بنابراین با حضور ۲۰ شتابدهنده برتر کشور در این همایش سعی شد اقداماتی برای پررنگ شدن نقش آنها انجام شود. هر شتابدهنده‌ در غرفه خود دستاورد و اقدامات خود را در معرض نمایش قرار داد. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز در معرفی این شتابدهنده‌ها و حضور آنها در این همایش نقش داشت.

در این رویداد شتابدهنده‌ها ۱۰ همکاری که در آیین‌نامه جامع بازار فناوری تعریف شده است را با توجه به حوزه تحقیقاتی خود در ۱۰ دقیقه ارائه دادند. با ایجاد اتاق جلسات در کنار غرفه‌های شتابدهنده‌ها مکانی برای انعقاد قرارداد در نظر گرفته شده است.

برگزاری این رویداد فرصتی برای توسعه زیست بوم فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد است. مسئولان دانشگاه آزاد در نمایشگاه این رویداد با شرکت‌های دانش بنیان تعامل داشتند تا گام‌های محکم‌تری برای تقویت زیست بوم نوآوری برداشته شود.

برگزاری این رویداد اقدامی برای ایجاد ارتباط میان اقتصاد و دانشگاه است. زیرا بزرگترین سرمایه شرکت‌های بزرگی همچون گوگل دانش است و در این راستا باید بر منابع انسانی با استعداد و توانمند کشور تکیه کنیم، در جهان بسترسازی کنیم و به موضوع دانشگاه تحول گرایانه بنگریم .

پس برگزاری این رویداد را باید ایجاد نگاهی جدید دانست که تشکیل بازار فناوری و سرای نوآوری و بستر سازی که از لحاظ قانونی در دانشگاه آزاد شکل گرفته است هم افزا شود.

گزارش از مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

پایان پیام/۲۵


اخبار مرتبط:

* نخستین نمایشگاه شتاب‌دهنده‌های برگزیده کشور در دانشگاه آزاد اسلامی

* به دنبال راه‌اندازی شتابدهنده در استان‌ها به منظور تکمیل اکوسیستم فناوری هستیم

* همه ظرفیت دانشگاه آزاد در جهت توسعه اقتصاد


لینک اصل خبر در سایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

  منبع خبر

  معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

  معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

  معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

   نظرات