کسب و کار با یک آمپول به افراد تزریق نمی‌شود!

کسب و کار با یک آمپول به افراد تزریق نمی‌شود!

عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر با بیان اینکه جوانان امروز تصور می‌کنند کسب و کار با یک آمپول به افراد تزریق می‌شود، افزود: وی با بیان اینکه جوانان امروز تصور می‌کنند کسب و کار با یک آمپول به افراد تزریق می‌شود، افزود: « وی با بیان اینکه حتی اگر وارد صنعت می‌شویم، بدون داشتن تئوری و دانش وافی موفق نخواهیم شد، افزود: «دهه ۶۰ بدلیل رشد جمعیت دانشگاه‌ها پر شد از کلاس و به مدارس بزرگی تبدیل شد و نتیجه منفی این روند را در نرخ‌های اقتصادی دیدم.» عبدی با بیان اینکه برای تولید علم، صنعت و دانشگاه باید بهبود پیدا کرده باشد، گفت: «آنقدر که مقاله نوشته‌ایم، حوزه صنعت دچار بهبودی نشده است.» کرمی با اعلام اینکه کارآفرینی در کشورمان باید همچون ژاپن به فرهنگ تبدیل شود، افزود: «در یک سیر منطقی اگر حتی یک کودک احساس کرد کارآفرین موفقی خواهد شد، نباید اجباری برای ورود به دانشگاه داشته باشد.»

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

    منبع خبر

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات