برگزاری جلسه هم اندیشی شرکت های شتابدهنده های استان خراسان رضوی


زمان: پنجشنبه ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۸
مکان: ساختمان سجاد پارک علم و فناوری خراسان

جلسه هم اندیشی شرکت های شتابدهنده های استان خراسان رضوی با حضور سیدمحمد صاحبکار خراسانی رئیس مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان، به نقل از مرکز رشد ICT ؛ جلسه هم اندیشی و بررسی مشکلات شرکت های شتابدهنده های خراسان رضوی  توسط انجمن صنفی کارفرمایی مراکز شتابدهنده خراسان رضوی و به میزبانی پارک علم و فناوری خراسان برگزار شد.
ابتدا علی جاهدی مدیر مرکز رشد ICT ضمن خیر مقدم به میهمانان بر ضرورت تمرکز و شتابدهنده های استان بر فعالیت های شتابدهندهی تاکید نمود.
و درادامه سیدمحمد صاحبکار خراسانی رئیس  مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در ارائه خود به معرفی فراینده دنش بنیان شدن شتابدهنده ها، خدمات و معاونت علمی پرداخت.
اعضای انحمن شتابدهنده ی خراسان نیز به طرح دیدگاه ها و سوالات خود در تعامل با این سازمان پرداختند.
در این نشست همچنین محمدامین بابایی  مدیر توسعه کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان، به عنوان میهان ویژه حضور داشته و تعامل و هم افزایی بین معاونت علمی و وزارت کار را خواستار شدند.لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری خراسان رضوی

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری خراسان رضوی

  پارک علم و فناوری خراسان رضوی

  پارک علم و فناوری خراسان رضوی یک پارک علم و فناوری در شهر مشهد می باشد

   نظرات