۵ طرح در سیزدهمین جلسه شورای کان...

۵ طرح در سیزدهمین جلسه شورای کان...

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان شمالی، در این نشست که روز شنبه ۱۹ بهمن ماه ۹۸ ساعت ۹ در محل مرکز رشد جامع بجنورد برگزار شد، طرح پارکینگ دوچرخه متعلق به آقای صادق گلیانی مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین طرح ردیاب فساد گوشت با استفاده از حسگر هوشمند شیمیایی متعلق به خانم هانیه عباس آبادی دانشجوی دانشگاه کوثر مورد پذیرش قرار گرفت.

گفتنی است: گزارش طرح های چراغ خواب زنده متعلق به آقای مهدی یزدانی و ساخت بتن حاصل از خاکستر لجن با هدف توسعه پایدار متعلق به آقای علی مفاخری نیز در این جلسه ارائه شد.

مهندس لطفی مدیر مراکز رشد، موسسات و بازاریابی پارک علم و فناوری استان، دکتر امیری مدیر مرکز نوآوری دانشگاه بجنورد و آقایان سیدی، اباذریان، محمدی و خانم ها خوشدل و طوسی بعنوان اعضا و نمایندگان شورای کانون شکوفایی خلاقیت پارک علم و فناوری خراسان شمالی در نشست حضور داشتند.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری خراسان شمالی

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری خراسان شمالی

  پارک علم و فناوری خراسان شمالی

  پارک علم و فناوری خراسان شمالی یک پارک علم و فناوری در شهر بجنورد می باشد

   نظرات