کارگاه Presentation برگزار شد

کارگاه Presentation برگزار شد

کارگاه Presentation با حضور دانشجویان محترم گروه های آموزشی دانشکده توسط استاد محترم سرکار خانم واحدی در روز شنبه  مورخ ۹۸/۱۱/۱۹ به مدت ۳ ساعت برگزار گردید.
این کارگاه در راستای توانمند سازی شرکت کنندگان محترم در جهت پیشبرد اهداف دانشکده در روز شنبه مورخ ۹۸/۱۱/۱۹ در سایت دانشجویی دانشکده برگزار گردید.
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات