سومین جلسه کارگاه مرور سیستماتیک در روز یکشنبه مورخ ۹۸/۱۱/۲۷ در سایت دانشجویی دانشکده بهداشت برگزار خواهد شد.

سومین جلسه کارگاه مرور سیستماتیک در روز یکشنبه مورخ ۹۸/۱۱/۲۷ در سایت دانشجویی دانشکده بهداشت برگزار خواهد شد.

سومین جلسه کارگاه مرور سیستماتیک در روز یکشنبه مورخ ۹۸/۱۱/۲۷ توسط مدرس محترم جناب آقای دکتر مرادی در سایت دانشجویی دانشکده بهداشت برگزار خواهد شد.
به اطلاع می رساند این کارگاهها از امتیاز صدور گواهی برخوردار بود.
لازم به ذکر است جهت شرکت کنندگان در کارگاهها گواهی صادر خواهد شد.

ردیف نام کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری ساعت برگزاری مکان برگزاری
۱ کارگاه مرور سیستماتیک یکشنبه
۹۸/۱۱/۲۷
۰۸  الی  ۱۵ سایت دانشجویی
مدرس : جناب آقای دکتر یوسف مرادی
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات