بازدید ریاست سازمان تجاری سازی و اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهی از طرح “توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار مبتنی بر الگوی نوین مشاغل خانگی” در خوزستان

بازدید ریاست سازمان تجاری سازی و اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهی از طرح “توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار مبتنی بر الگوی نوین مشاغل خانگی” در خوزستان

ریاست سازمان تجاری سازی و اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهی سه شنبه، بیست و نهم بهمن ماه از طرح “توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار مبتنی بر الگوی نوین مشاغل خانگی” در خوزستان بازدید کرد.

کارفرمای طرح ملی “توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار مبتنی بر الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی” معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، ناظر طرح معاونت توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاع اجتماعی و جهاد دانشگاهی مجری طرح می باشد.

محمدصادق بیجندی رئیس سازمان تجاری سازی و اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهی درخصوص توسعه محصول، توسعه بازار، برند سازی و استانداردسازی، تهیه شناسنامه محصول و نحوه اتصال زنان سرپرست خانوار به پیشرانان توضیح داد. رئیس ستفا گروه بندی زنان سرپرست خانوار به سه گروه ماهر، نیمه ماهر، مبتدی و گروه بندی پیشرانان براساس رشته کاری و موقعیت جغرافیایی را یکی از راه های موثر در موفقیت اتصال نیروی کاری به پیشرانان عنوان کرد.

در پایان جلسه رئیس سازمان تجاری سازی و اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهی و مدیران اجرایی طرح در استان خوزستان از تولیدی پوشاک الغدیر، پیشران رسته پوشاک بازدید به عمل آورد. بیجندی ضمن بازدید از محیط کارگاه رهنمودهایی جهت بهبود کیفیت محصول، برندسازی و افزایش فروش ارائه داد.

لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد فناوری های نوین سلامت جهاد دانشگاهی واحد خوزستان

    منبع خبر

    مرکز رشد فناوری های نوین سلامت جهاد دانشگاهی واحد خوزستان

    مرکز رشد فناوری های نوین سلامت جهاد دانشگاهی واحد خوزستان یک مرکز رشد در شهر اهواز می باشد

      نظرات