کارگاه آموزشی مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی برگزار شد

کارگاه آموزشی با عنوان "مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی " در روز شنبه ۱۳ مهرماه ۱۳۹۸ از ساعت ۸:۳۰ لغایت ۱۷:۳۰ در محل سالن سمینارهای پارک علم و فناوری استان مرکزی برگزار شد.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری استان مرکزی

منبع خبر

پارک علم و فناوری استان مرکزی

پارک علم و فناوری استان مرکزی

پارک علم و فناوری استان مرکزی یک پارک علم و فناوری در شهر اراک می باشد

    نظرات