بازدید گروه مپنا از واحدهای مستقر در پارک

بازدید گروه مپنا از واحدهای مستقر در پارک

جلسه کارگروه معاونت پژوهشی گروه مپنا با مدیران پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس برگزار شد.

به گزارش روابط‌عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس، کارگروه معاونت پژوهشی گروه مپنا و مدیران پارک، جلسه‌ای را با رویکرد تجاری‌سازی محصولات فناورانه پارک برگزار و اعضای این کارگروه از محصولات واحدهای فناور مستقر در پارک بازدید کردند.

این جلسه با حضور معاون فناوری پارک، حامد ابراهیمی، معاون توسعه و برنامه‌ریزی، محمدصادق سبط‌الشیخ انصاری و اعضای کارگروه معاونت پژوهشی گروه مپنا برگزار شد.

در این جلسه دررابطه‌با نحوه انجام همکاری‌های مشترک پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس با گروه مپنا در حوزه فناوری و نوآوری رایزنی انجام شد.

در ادامه، آشنایی اولیه با واحدهای فناور مستقر صورت گرفت و ادامه فرآیند به جلسات خصوصی با شرکت‌های منتخب موکول شد.

ساعت ۱۶:۳۰-۹۹/۰۷/۰۲

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

  پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

  پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

   نظرات